Welkom op de website van diëtistenpraktijk

Samen Gezond en Fit

Tarieven
Tarieven behandeling niet-gecontracteerde zorg per 1 januari 2018:
       

Soort consult

Tijd

Tarief

Intake consult

60 min

€ 60,-

Vervolg consult lang

30 min

€ 30,-

Vervolg consult kort

15 min

€ 15,-

Telefonisch consult 

15 min

€ 15,-

Skype consult

15 min

€ 15,-

Rapportage

15 min

€ 15,-

Voorbeeld dagmenu

30 min

€ 30,-

Persoonlijk voedingsplan ter bevordering van de stofwisseling: 
Kosten: €899,-

Het pakket bestaat uit: 

Intake

Consult voor bloedprikken

Analyse van het bloed

Persoonlijk voedingsplan op basis van 35 bloedbepalingen

Bodyscan

10 consulten

* De praktijk is aangesloten bij de MBOG onder de naam S.Barokzay. De behandelingen worden in veel gevallen (deels) vergoed door de verzekering. Daarbij wordt uw alternatieve verzekering niet verrekend met uw eigen risico. 

Kijk hier wat u vergoed krijgt of bel voor meer informatie. 

Vergoedingen

Basisverzekering
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Deze vergoeding bedraagt 180 minuten (5-7 consulten) per kalenderjaar. De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico (€ 385,- in 2017). Kinderen onder 18 jaar zijn vrijgesteld van het eigen risico.  

Aanvullende verzekering
Indien u aanvullend verzekerd bent, heeft u in sommige gevallen recht op meer uren. De vergoeding bedraagt doorgaans maximaal €200, of maximaal 4 uren, afhankelijk van de zorgverzekeraar. Echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen, kan de zorgverzekeraar een verwijsbrief van een (huis)arts of ander medisch specialist als voorwaarde stellen.  

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de MBOG. Indien u gebruikt maakt van het persoonlijk voedingsplan worden de behandelingen in veel gevallen (deels) vergoed door de alternatieve verzekering. 


Ketenzorg


Annulering 
Indien u niet tijdig afmeld voor uw afspraak (max. 24h van te voren) dan brengen wij de volledige kosten voor het gepland consult in rekening.